Filosofie bij herstelondersteuning

Net verschenen, onder eindredactie van yours truly: Met geweldige stukken van Gerard Visser, Paul Moyaert, Sanne van Driel, Henk Oosterling en Awee Prins, om slechts enkele namen te droppen, en een niet mis te verstaan nawoord van de eindredacteur. In Trouw van 19 januari 2019 verscheen overigens deze verkorte weergave […]

Van polarisatie tot informatiebombardement

De gemeente Haarlemmermeer heeft me naar aanleiding van mijn interviewboek Extreem in de klas uitgenodigd om te komen spreken over polarisatie in het middelbaar en beroepsonderwijs. Mijn praatje, getiteld ‘Van polarisatie tot informatiebombardement’, vindt u als u op de afbeelding hiernaast klikt of tikt.  

Neuro en eco

Zijn wij ons brein? Is ons bewustzijn, net als in The Matrix, ingeplugd in een ‘werkelijkheid’ waar het even goed weer van ontkoppeld kan worden? Of zijn we uit onze bol? Strekt ons bewustzijn zich door onze lichamen en acties uit tot in wat we ‘materie’ noemen, waar het niet […]

Void, turning point, element

Deze tekst schreef ik in 2011 voor de vernissage van ‘Encapsulated Stories’, een tentoonstelling gemaakt door Marie Ilse Bourlanges, Elena Khurtova en Virginie Rebetez.

Een interview met Timothy Morton

Dit interview met Timothy Morton is, al zeg ik het zelf, mindblowing. ‘You might have to endure this track. […] Paradoxically, this passivity might be the gate to something really, really nice.’